1. Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією ТзОВ «ТВО Гідравліка», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет – магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://hydramech-group.ua/ (далі -« Інтернет-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

  1. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Товар» – об’єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на інтернет – сайті та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом ;

«Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

«Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

«Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

  1. Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет – магазині, в тому числі:

добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет – магазині;

самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет – магазині;

оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет – магазині;

обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

  1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет – магазину і який є у наявності через форму «кошика» або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, який вказаний в розділі контактів.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.5. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

  1. Ціна та порядок доставки Товару

5.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на Інтернет сайті.

5.2. Ціни на Товари можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. При не надходженні коштів Інтернет – магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.4. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або транспортною компанією (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором або діючим законодавством. Загальний строк доставки не може перевищувати 9 днів.

5.5. Загальний термін доставки Товару складається з терміну обробки замовлення і строку доставки. Термін обробки замовлення – від одного робочого дня до трьох. Способи доставки погоджуються з менеджером. Термін поставки від 1 до 8 діб, залежно від адреси населеного пункту.

5.6. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів транспортної компанії (перевізника).

5.7. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

5.8. При отриманні товару Покупець має впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення недоліків/пошкоджень, нестачі – зафіксувати їх в акті, який разом із покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку. За можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото – або відео зйомки. Протягом 1 (одного) дня з моменту отримання Товару, Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки (пошкодження/неповну комплектацію) та домовитися про заміну Товару. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь яких пошкоджень та недоліків.

  1. Права та обов’язки сторін:

6.1. Продавець має право:

в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.2. Покупець зобов’язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

6.3. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет – магазині;

вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

  1. Відповідальність сторін

7.1. Продавець зобов’язаний:

виконувати умови цього Договору;

виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього;

передати Покупцеві Товар у відповідності з обраним зразком в

Інтернет – магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору.

перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його упаковки на

складі Продавця.

7.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у

разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.3. Покупець зобов’язаний:

своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору.

7.4. Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет – магазині;

вимагати від Продавця виконання умов цього Договору

7.5. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

7.6. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

  1. Інші умови

8.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://hydramech-group.ua/

8.2. Інтернет – магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

8.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

8.6. Використання ресурсу Інтернет – магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет – магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків.

  1. Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару в Інтернет – магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару в Інтернет – магазин проводиться за рахунок Покупця.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет – магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет – магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

  1. Термін дії договору

10.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.